Broderiworkshop – I Tråd Med Verden & Mo Maja Moesgaard

På workshoppen lærte deltagerne forskellige broderiteknikker og de fik selv et broderikit og eget kunstværk med hjem. Kunstner Mo Maja Moesgaard stod bag motiverne og værkerne hylder oversete genstande fra hverdagen, såsom sokker og grydelapper.

I Tråd Med Verden (ITMV) er en socialøkonomisk virksomhed drevet af Foreningen I Tråd Med Verden. I partnerskab med KAB driver de sy-og designværksteder i udsatte boligområder, hvor de arbejder med upcycling af kasserede tekstiler som omdrejningspunkt for at skabe jobmuligheder, netværk og livskvalitet for mennesker, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet er desuden at være en lokal ressource med henblik på at danne fællesskaber og generere viden omkring genanvendelse af tekstil.

Mo Maja Moesgaard arbejder med forholdet mellem det private og det politiske. Dens praksis er drevet frem af politiske spørgsmål, frustrationer og undren. Den arbejder fra et queer feministisk udgangspunkt og gennemgående for dens praksis er kollektive samproduktioner og en undersøgelse af samarbejder på tværs af forskelle. De seneste år har tematikkerne klima, hverdag, ængstelighed, (queer) fremtider, protest, racisme, talepositioner, adressering og alliancer været centrale i Moesgaards kunst.