Cu in Circuit / Cu i Cyklus – Honey Biba Beckerlee

 

‘Cu i Cyklus’ or ‘Cu in Circuit’  is an artistic research project by artist Honey Biba Beckerlee. Cu is the symbol for copper in the periodic table and Cu in Circuit may sound like the rhymes we make in order to learn the elements in the periodic table by heart. ‘Cu in Circuit’ interweaves instantiations in copper’s geological cycle and speculates in the correlation between copper and memory, across computers, geology and biological life.⠀

The work was generated in Danish and is presented here in its original form.

Core memory

”Uanset om menneskene bag opfindelserne relateret til core memory kendte til den historiske forbindelse til vævning i computerprogrammering, er det tankevækkende, hvordan man så meget senere ved opfindelsen af core memory, udvikler en teknologi der for at huske koden, oversætter koden tilbage til det vævede mønster, det kom fra. Denne konstante tilbagevenden til vævning, fremkalder spørgsmålet: er vævning kodet ind i computeren og hvad er forholdet mellem mønstre og hukommelsesteknologier?”

Mikrochip

”Der er uden tvivl skjulte antagelser angående digital teknologi der gør os blinde overfor bestemte aspekter. Antagelsen at digital teknologi er immateriel, black boxing og en tilhørende terminologi, som for eksempel at kalde datacentre for “cloud computing” har sløret vores syn så vi ikke ser/erkender den nær fremtidige udryddelse af råmaterialer vi står overfor10. Katherine Hayles forsøger at løse dette problem ved at koble teknologien med en feministisk tradition, nemlig et kropsligt forankret perspektiv: Al information er instantieret i en krop. Der er ikke noget matematik, eller noget mønster uden et medie, en krop. Det ene kan ikke eksisterer uden det andet og vi bliver nødt til at skille os af med denne fragmentering af et holistisk fænomen, som vores platoniske arv har lært os (krop/sind dikotomien).”

Kobberfjer

”Forbindelsen mellem det digitale og vævning kan pege vores opmærksomhed tilbage på de oversete materialer i digital teknologi, da vævning er en kropslig og taktil mønsterdannende praksis. Hvis computerens matematiske fundament kommer ud af vævning må computerens beregningskapacitet og hukommelsesfunktion derfor også være instantieret i en krop – et materiale. Denne kropslige tilgang til digital teknologi kan pege vores opmærksomhed hen på de ikke-menneskelige kroppe og hjælpe os til at spørge hvilke oversete, ikke-menneskelige kroppe der cirkulerer i digital teknologi.” 

Chalcopyrit

”Hvis elektronerne i kobber er i stand til at huske og måske endda give udtryk for det i sine mineralske forekomster må vi tillægge det en form for agens. I anerkendelsen af at kobber har en form for agens, vil der så ikke opstå en etisk dimension af hvad vi vælger at gøre med kobber? Hvilke etiske implikationer kunne det have for energipolitik og vores forbrug af strøm og strømkrævende teknologier?13 Hvordan kunne et sådant perspektiv ændre vores måder at relaterer til vores computere på? Kunne det potentielt føre vores teknologi i andre retninger?

Scanning af kobber i hjernen

“Hvis vi betragter kobber i dets ekspressive flow, når den instantieres i form af mønstre i core memory, kobber åre og pattedyrs hjerne, kunne denne hukommelsesbærende evne anskues som kobberets visdom?Hvis vores hukommelse og dets tilhørende teknologier er noget vi ikke selv besidder men noget vi skylder kobber, så ville en af vores grundlæggende egenskaber som mennesker, nemlig vores hukommelse, forlænges langt ud over vores kroppes grænser og ind jordens skorpe. Den måde vi betragter grænser og opdelinger mellem vores krop, natur og teknologi, vil blive redistribueret radikalt sammen med tildelingen af subjektpositioner og agens. Men som DeLanda peger på med sin etik, så ville kobber i alle dens instantieringer ikke blot være en forlængelse af vores krop og hukommelse, men også gøre os mennesker til en geologisk process for kobbers flow, når det bevæger sig igennem biologien og naturen og teknologien. Er vores hukommelse blot et kort stop, blandt mange processer, i kobbers geologiske cyklus over millioner af år?”