HIMMELALMANAK – Nanna Debois Buhl

 

SKY ALMANAC
One day in June, as the city was waking up after the Covid-19 lockdown, I went on a 12-hour walk. During the walk I looked at the sky. At how it changed color and expression from night to day, from place to place. At the transformations and movements of clouds.

My observations materialized as a sky almanac in which I study the clouds as motifs in pictures and text, as bearers of data, signs and warnings. The sky almanac was generated by my movements through the landscape and urban space, by the weather of the day, and by the information conveyed through the ether.

Once an hour, I stopped and photographed the sky where I was. I entered the GPS coordinates of the place and the temperature of the moment into my phone. I had developed a program that generated a short text based on these numbers. This data is now transmitted to you.

The day’s changing cloud figures, a quiet moment of uncertainty.

My walk was a part of the project Wa(l)king Copenhagen.

September 17, my artist’s book Cloud Behavior will be published by Humboldt Books & Laboratory of Aesthetics and Ecology.

– Nanna Debois Buhl

Photo: John Charles Dollmann, Frigga Spinning the Clouds, 1909

The almanac text was generated in Danish and is presented here in its original form.

 

HIMMELALMANAK
En dag i juni, mens byen var ved at vågne efter Covid-19 nedlukningen, tog jeg på en 12-timers vandring. Mens jeg gik, kiggede jeg på himlen. På hvordan den skiftede farve og udtryk fra nat til dag, fra sted til sted. På skyernes transformationer og bevægelser.

Mine observationer materialiserede sig i en himmelalmanak hvori jeg i billeder og tekst undersøger skyerne som motiv, som bærere af data, tegn og varsler. Himmelalmanakken blev genereret af mine bevægelser gennem landskabet og byrummet, af dagens vejr og af informationerne som transporteres gennem æteren.

En gang i timen stoppede jeg og fotograferede himlen, der hvor jeg var. Jeg tastede stedets GPS-koordinater og øjeblikkets temperatur ind på min telefon. Jeg havde kodet et program, der generede en kort tekst baseret på disse tal. Denne data transmitteres nu til dig.

Dagens skiftende skyfigurer, usikkerheden og dette stille øjeblik.

Min vandring var en del af projektet Wa(l)king Copenhagen.

D. 17. september udkommer min kunstnerbog Cloud Behavior på Humboldt Books & Laboratory of Aesthetics and Ecology.

– Nanna Debois Buhl

Kl. 5

morgenens
svage
vindstyrke
lyser
hist og her

[Sundbyøster]

Kl. 6

himlens
stedvise
vindstyrke
skifter form
nordfra

[Amager øst]

Kl. 7

vindens
klare
højtryk
falder
lokalt

[Femøren]

Kl.  8

himlens
ustadige
vindstyrke
gråner
hist og her

[Amager Strand]

Kl. 9

solens
tørre
pålandsvind
suser
mod land

[Amager Strand]

Kl. 10

vindens
mælkehvide
temperatur
trækker op
hist og her

[Kastrup]

Kl. 11

himlens
ustadige
nedbør
blæser
lokalt

[Lufthavnen]

Kl. 12

dagens
lune
vindstyrke
blæser
over Amager

[Dragør]

Kl. 13

periodens
urolige
skysystem
suser
lokalt

[Dragør]

Kl. 14

skyens
svage
højtryk
skifter form
nordfra

[Dragør Havn]

Kl. 15

dagens
tyste
brise
lysner
fra sydøst

[Dragør Strand]

Kl. 16

vindens
klare
udsigt
gråner
i perioder

[Store Magleby]

Kl. 17

bygernes
stedvise
varsler
tager til
mod land

[Dragør Søbad]