LØGN – Astrid Gjesing


Min kunstnerisk praksis er tæt forbundet med sprog/tekst/ord. Det er i ordenes skønhed og galskab, i det inkluderende og ekskluderende, det findes i det tømte og tavse, i det poetiske og det hverdagsagtige, det jublende og eftertænksomme. I alle mine værker er ordet med, jeg undersøger bevidst eller finder intuitivt eller brydsomt. Overskridelser og tilføjelser knopskyder, og min praksis bevæger sig mod performance, billedkunst, installation og lydværk. Mit seneste arbejde er LØGN, et work in progress.

Jeg arbejder med en relationel æstetik og ofte med svære medmenneskelige temaer som f. eks. ensomhed og LØGN. Min værksfære er processuel og langvarig. Altid med mig selv som en afsender. Men kunstprojektet fornys og udvides hele tiden i dialog med publikum. I flere år har jeg broderet i det offentlige rum. Her møder jeg mine medmennesker, som inviteres til at deltage i skabelsen af kunstprojekter. De har det tilfælles, at de alle bygger på en involverende metode – hvor den ”fremmede”, får spørgsmålet: ”Vil du hjælpe mig”. Personerne bliver ofte personligt involverede, når de som medskabere syr eller skriver, ligesom det fysiske materiale (f. eks. lommetørklæder) har en stoflighed og fælles historie, som skaber et fællesskab mellem deltagerne og mig. Det er en meget sårbar position, jeg stiller mig i, hvor jeg sagtens kan blive afvist – det interessante er selvfølgelig, hvad der så kommer ud af processen. Der opstår oftest et tillidsbånd, hvor de, som deltager, har tillid til mig og mit projekt.

Installationen & på Museum Ovartaci handlede om den endegyldige opløsning af en familie. Den tog sit udgangspunkt i min personlige historie, men den bredte sig ud til at handle om dette tema generelt. I den forbindelse blev bogværket > ord for ord < udgivet og indlæst af mig, den ligger på min hjemmeside. Værket er en skrive/log/skitse/dagbog.

Min praksis rummer ydermere lyd- og tekstinstallationer i det offentlige rum. Her er en vigtig udfordring at arbejde stedspecifikt, samt at gøre sproget konkret fysisk, omskabe det til noget, man kan høre og se. Det er skriftens mentale rum i sammenstilling med det fysiske rum, som f. eks. i mine neonværker. ”Jorden bærer dit aftryk” er et tredelt lys- og lydværk teksten i rød neon er opsat på Kirkens Korshærs varmestue, på Lokalcenter Rosenbakken og på medborgerhuset på Rundhøjtorvet, Aarhus. ”Fuglenes alfabet” i blå neon er ophængt inde på Åby Bibliotek, Aarhus, og senest ”Af vand er du kommet” i grøn neon hænger på loftet under Clemens Bro, Aarhus, spejlende sig i åen. Til flere af mine installationen, hvor der er knyttet lyd, er de ofte skabt i samarbejde med komponister som f. eks. Sisse Lunøe og Birgitte Alsted.

Astrid Gjesing

Billeder: Indsamling og brodering af udsagn om løgn. LØGN er et nyt work in progress.
LØGN. Lommetørklæde broderet med tekst om løgn. 2020. Astrid Gjesing. Jeg taler med folk om løgne – deres betydning for den enkelte og for samfundet. Jeg sidder bl.a. på DOKK1, Aarhus og andre steder udendørs og indendørs. Udsagnene om løgn broderer jeg på lommetørklæder, hvor der med maskinbroderi er broderet med hvidt ”Jorden bærer dit aftryk”. LØGN er et work in progress, der er startet i 2019.